специалност:ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ПОСТРАДАЛИ И БОЛНИ ХОРА И ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ  И АСИСТИРАНЕ В СПЕШНИ ОТДЕЛЕНИЯ