Обучителна програма "Тъкач на ръчен текстил"
Проект « Да спасиш живот» по Програма BG15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане” по Норвежки финансов механизъм 2009-2014; Номер на Договор 93-00-132/ 12.03.2105г. (Обучението не дава възможност за придобиване на професионална квалификация.)

Обучителна програма за работа с наркозависими лица
Проект « Да спасиш живот» по Програма BG15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане” по Норвежки финансов механизъм 2009-2014; Номер на Договор 93-00-132/ 12.03.2105г. (Обучението не дава възможност за придобиване на професионална квалификация.)

Обучителна програма "Парамедик" част от професия
Проект « Да спасиш живот» по Програма BG15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане” по Норвежки финансов механизъм 2009-2014; Номер на Договор 93-00-132/ 12.03.2105г.