Налични курсове

Изпълнител на термални процедури извършва процедури, като прилага термични или природни фактори според назначенията и под контрола на лекар-специалист по физикална и рехабилитационна медицина и следва оперативните правила и норми за работа в съответното заведение.

Посреща и обслужва клиентите, подпомага ги при тяхното ориентиране и придвижване.

Извършва манипулации и лечебни процедури. Дава информация за услугите, които се предлагат в СПА центъра или здравното заведение. Предлага им варианти за използване на различните уреди. Следи новите тенденции и лечебни препарати в областта на термалното лечение и консултира клиентите и пациентите. Следи състоянието на пациента по време на самата процедура.

Пълният курс на обучението дава възможност за явяване на държавни изпити по теория и практика на професията за придобиване на професионална квалификация. Държавните изпити се провеждат по Национални изпитни програми, утвърдени от Министерството на образованието и науката. Успешно завършилите курсисти получават Свидетелство за професионална квалификация, признато от Европейския съюз, което дава възможност за упражняване на професията „Касиер“ както в нашата страна, така и в други страни от ЕС.

За готвачите няма делник, няма празник. Докато всички останали се забавляват и се наслаждават на обстановката и на добрата кухня в заведението, готвачите са „под пара”. Те трябва да дадат най-доброто от себе си, така че доволните клиенти да станат редовни клиенти.

Готвачът приготвя разнообразни ястия, изготвя менюта, създава рецепти за деликатеси, участва при заявките за закупуването на хранителните продукти и подправките, организира работния процес в кухнята. Готвачите отговарят за количеството и качеството на вложените продукти в готварската продукция, спазват изискванията за количеството и качеството на вложените продукти и подправките, следят за работата на машините, съоръженията и състоянието на посудата.

В по-малките заведения, които предлагат храна, готвачите сами приготвят всички ястия и гарнитури. В по-големите кухни обикновено те се специализират в приготвянето на определена част от менюто като предястия, салати, рибни специалитети, десерти.

Готвачите трябва да познават нормативните актове и вътрешните инструкции, свързани с технологията на готварското производство, хигиенно-санитарните изисквания за производството на готварска продукция, нормативните изисквания за охрана на труда и противопожарна безопасност при работа в кухнята.

Човек, за да посещава редовно един ресторант или заведение за хранене, освен от храната, той трябва да е доволен и от обслужването. За да е качествено обслужването, то трябва да се практикува от човек със съответната квалификация. Квалифицираният сервитьор трябва е запознат, на първо място със изискванията за сервиране на посудата и приборите към нея. Важно е да се знае как се подрежда масата, кои спомагателни чинийки се слагат към определените блюда. Изключително важно е да се познава редът на подреждането на приборите към основните ястия и десерти, както и редът на тяхната употреба при комплексно меню (тристепенно или четиристепенно). Съществуват някои особености при сервирането на хайвер и риба, с които сервитьорът трябва да бъде добре запознат. Допълнителните чинии и прибори, които се използват с определена цел, имат определено място на масата. Сервитьорът трябва да се старае да осигурява качествено и бързо обслужване. Необходимо е да сервира и отсервира като спазва технологичните пра­вила и дискретност.

За да бъдеш барман, също е необходимо да покриваш определени изисквания и да познаваш основни правила. Барманът трябва да е запознат с упътванията за работа и с всяко оборудване, което се намира зад бара. Задължително е да знае каква е последователноста на прибавяне на продуктите при приготвянето на алкохолните коктейли, как се прави украсата със захар без да се стичат капки по повърхността и още много детайли. Освен това барманът трябва да е запознат с изискванията за съхранение на стоките и хигиета на бара.

Много тънкости има тази професия и не на последно място е общуването с клиентите.

За професията

Всяка фирма има нужда от счетоводни услуги. Това превръща професията в една от най-търсените.

За тази професия са необходими умения за аналитично мислене, наблюдателност и добра памет за закони и наредби. Това са неща, които се развиват през целия живот. Тънкостите на професията са много и разнообразни. Те се придобиват с опита, но и с постоянно обучение, което продължава през цялата кариера. Стриктното спазване на законите и професионално- етичните норми също е много важно условие за израстване в професията.

След завършване на курса ще познавате отраслите в стопанството и особеностите, свързани с нормативните актове, регламентиращи тяхната дейност. Ще познавате счетоводното законодателство, принципите и методите на счетоводното отчитане. Ще·познавате нормативните актове, свързани с данъчното законодателство, социалното и здравното осигуряване, и ще разбирате необходимостта от проследяване на промените в тях. Ще познавате образците и реквизитите на стандартизираните счетоводни документи и правилата за тяхното изготвяне. Ще можете да подбирате статистическите методи, които се използват в текущата счетоводна обработка и за анализ на финансовото състояние.

Обучителна програма "Тъкач на ръчен текстил"
Проект « Да спасиш живот» по Програма BG15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане” по Норвежки финансов механизъм 2009-2014; Номер на Договор 93-00-132/ 12.03.2105г. (Обучението не дава възможност за придобиване на професионална квалификация.)

Обучителна програма за работа с наркозависими лица
Проект « Да спасиш живот» по Програма BG15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане” по Норвежки финансов механизъм 2009-2014; Номер на Договор 93-00-132/ 12.03.2105г. (Обучението не дава възможност за придобиване на професионална квалификация.)

Обучителна програма "Парамедик" част от професия
Проект « Да спасиш живот» по Програма BG15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане” по Норвежки финансов механизъм 2009-2014; Номер на Договор 93-00-132/ 12.03.2105г.

 

специалност:ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ПОСТРАДАЛИ И БОЛНИ ХОРА И ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ  И АСИСТИРАНЕ В СПЕШНИ ОТДЕЛЕНИЯ

Степен на професионална квалификация - ||| (трета)