За професията

Всяка фирма има нужда от счетоводни услуги. Това превръща професията в една от най-търсените.

За тази професия са необходими умения за аналитично мислене, наблюдателност и добра памет за закони и наредби. Това са неща, които се развиват през целия живот. Тънкостите на професията са много и разнообразни. Те се придобиват с опита, но и с постоянно обучение, което продължава през цялата кариера. Стриктното спазване на законите и професионално- етичните норми също е много важно условие за израстване в професията.

След завършване на курса ще познавате отраслите в стопанството и особеностите, свързани с нормативните актове, регламентиращи тяхната дейност. Ще познавате счетоводното законодателство, принципите и методите на счетоводното отчитане. Ще·познавате нормативните актове, свързани с данъчното законодателство, социалното и здравното осигуряване, и ще разбирате необходимостта от проследяване на промените в тях. Ще познавате образците и реквизитите на стандартизираните счетоводни документи и правилата за тяхното изготвяне. Ще можете да подбирате статистическите методи, които се използват в текущата счетоводна обработка и за анализ на финансовото състояние.