Изпълнител на термални процедури извършва процедури, като прилага термични или природни фактори според назначенията и под контрола на лекар-специалист по физикална и рехабилитационна медицина и следва оперативните правила и норми за работа в съответното заведение.

Посреща и обслужва клиентите, подпомага ги при тяхното ориентиране и придвижване.

Извършва манипулации и лечебни процедури. Дава информация за услугите, които се предлагат в СПА центъра или здравното заведение. Предлага им варианти за използване на различните уреди. Следи новите тенденции и лечебни препарати в областта на термалното лечение и консултира клиентите и пациентите. Следи състоянието на пациента по време на самата процедура.